Қайта есептесулер

Қайта есептесулер 26.09.2011 ж №354 тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы мен құрылыс істері жөніндегі ҚР Агенттігінің бұйрығымен бекітілген сумен қамтамасыз ету мен кәріз су шығару қызметтерінің көлемін анық әдістеріне сәйкес жүргізіледі.

Қайта есептесу себептері. Қажет құжаттар.
1. Жаңа иегер. 1. Пәтер (үй) иеленуші туралы
құжат, азаматтарды тіркеу
кітабы (үй кітабы)
2.Адам санының өзгеруі. 2. Азаматтарды тіркеу кітабы (үй
кітабы)
3.Сәулет өзгеруі, судың болмауы. 3. ЖПИ анықтамасы.
4.Теміржол және әуе билеттері 4. Екі жақ билет көшірмесін, бірақ келген бойынша қайта есептеу. күннен бастап бір айдан асырмау.
5.Автобус билеттері бойынша қайта есептеулер. 5. Уақытша тоқтау орнынан анықтама немесе виза, билет көшірмесі.
6.Уақытша болмау. 6. Ауруханадан немесе сол болған
жерден анықтама, анықтама берген
7. Қайтыс болуы туралы куәлік. 7. Қайтыс болуы туралы куәлік
(азаматтарды тіркеу туралы)
үй кітабы.
8. Қарызбен келіспеу. 8. Төлегендігі туралы түбіртек.
9. Су есептегіш көрсеткіштері 9. Алғашқы және қайталама акт,
10. Бау – бақша суаруға қайта есептесу
тек қана мамыр айынан бастап қыркүйекке дейін ғана жүргізіледі.
10. Cу есептегіш бойынша барлық
түбіртектер

Арызға құжаттардың көшірмелері, түбіртектермен бірге ұсынылады. Арыздар АҚ « Ақбұлақ» абонент учаскесінде мына мекен – жай бойынша қабылданады: Әбілқайыр хан даңғылы, 29 «А» .